ZIN T - Zelfstandigen Informatie Netwerk Ternat

Het ZelfstandigenInformatieNetwerk Ternat of ZIN T is een samenwerkingsverband tussen de politiezone TARL, handelaars en het lokaal bestuur van Ternat. 

Met het ZIN T verhogen we het algemeen veiligheidsgevoel, bevorderen we de sociale controle en verspreiden we de preventieve tips.
Handelaars die aangesloten zijn bij het ZIN T worden op volgende manier op de hoogte gebracht van verdachte gedragingen, winkeldiefstallen...
- bij verdacht gedrag verwittigt een handelaar 101.
- het CIC (Communicatie– en InformatieCentrum van de politie > 101) bepaalt of het bericht wordt verspreid. Als een bericht belangrijk geacht wordt gaat het CIC een SMS verzenden naar de gemeentelijke coördinator. Deze zal op haar beurt de sms doorsturen naar alle aangesloten handelaars van het ZIN T.
- alle aangesloten handelaars ontvangen tegelijkertijd via sms de boodschap.

LID WORDEN?
Je kan je aansluiten bij het ZIN T door het huishoudelijk reglement en het toetredingsformulier ondertekend terug te bezorgen aan: 
Gemeentebestuur Ternat - ZIN T - Gemeentehuisstraat 21, 1740 TERNAT

VOORWAARDEN
- elke handelaar van Ternat kan zich aansluiten bij het ZIN T.
- na goedkeuring en ondertekening van het huishoudelijk reglement kan je je aansluiten.
- nadat je aangesloten bent ontvang je alle verstuurde berichten en kan je zelf ook actief melden. Vul het toetredingsformulier in!