Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genoemd)

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genoemd) is een tegemoetkoming die je kan ontvangen als je 65 jaar of ouder bent én als je zelfredzaamheid beperkt is. Dat wil zeggen dat je moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals:

 • je verplaatsen
 • eten bereiden en opeten
 • jezelf verzorgen en aankleden
 • je woning onderhouden en huishoudelijke activiteiten doen
 • gevaar inschatten en vermijden
 • contacten onderhouden met andere personen

 

Voorwaarden

Het recht op een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood wordt berekend in functie van:

 • de verminderde zelfredzaamheid;
 • de gezinssamenstelling;
 • het gezinsinkomen.

Procedure

 1. Een aanvraag voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood kunt u enkel online indienen. U vult bij de aanvraag een vragenlijst in die de nodige informatie geeft om een beslissing te kunnen nemen. Om een aanvraag te kunnen indienen, hebt u uw token of elektronische identiteitskaart (eID) met kaartlezer en pincode van uw eID nodig.
 2. De zorgkas gaat na of u recht hebt op het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Indien nodig, wordt er bijkomende financiële of administratieve informatie opgevraagd. Er wordt ook een evaluatie van uw handicap aangevraagd bij het Directie-Generaal Personen met een Handicap. De Directie-Generaal Personen met een Handicap zal medische informatie opvragen bij uw arts of specialist om uw handicap te kunnen evalueren. Neem bij voorkeur zelf contact op met uw behandelend arts om hem hiervan te verwittigen. Zo weet hij dat hij van de Directie-Generaal Personen met een Handicap bericht mag verwachten. Meestal nodigt de DG Personen met een Handicap u nog uit voor een gesprek met een arts. Het is mogelijk dat de Directie-Generaal Personen met een Handicap beslist om uw handicap maar voor een specifieke periode te erkennen omdat de arts van mening is dat uw medische situatie nog gunstig zal evolueren. Als uw medische toestand stabiel is, dan zal hij beslissen om uw handicap voor onbepaalde duur te erkennen.

Als je hulp nodig hebt bij je aanvraag, kan je terecht bij je ziekenfonds, hulpkas, de dienst burgerzaken of in het Sociaal Huis. Neem zeker volgende informatie mee, zodat je aanvraag onmiddellijk correct kan worden ingevuld:

 • naam en voornaam van je huisarts of de arts die je handicap opvolgt
 • je token of identiteitskaart en pincode
 • je eigen bankrekeningnummer
 • een overzicht van je spaargelden en eventuele beleggingen.

Bedrag

Het zorgbudget kan van persoon tot persoon heel erg verschillen. Het bedrag is afhankelijk van je graad van zelfredzaamheid en het inkomen van jou en je partner. Het uiteindelijke bedrag kan van persoon tot persoon heel erg verschillen.

Uitzonderingen

Woont u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan kunt geen aanvraag voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood indienen in Vlaanderen. Neem contact op met de DG Personen met een Handicap. Deze instantie behandelt de aanvragen voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden voor inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Wat meebrengen

 • Uw token of identiteitskaart en pincode
 • Uw eigen bankrekeningnummer
 • Een overzicht van uw spaargelden en eventuele beleggingen