Commissie Erfgoed

De commissie “Erfgoed” komt iedere maand samen (met uitzondering van de zomermaanden juli en augustus) en monitort als het ware de hartslag van het culturele erfgoed in onze gemeente.

Ze buigt zich over zowel over het roerend als onroerend erfgoed. De belangrijkste opdracht van de commissie is het adviseren van het bestuur omtrent deze materie.

Hiernaast werkt ze ook aan het bevorderen van de erfgoedparticipatie (o.a. Erfgoeddag) en het ontsluiten van erfgoed in al zijn vormen.