Openbare werken

De dienst openbare werken is verantwoordelijk voor het beheer van de gemeentelijke infrastructuur (wegenis en openbaar groen) en het gemeentelijk gebouwenpatrimonium.