Zelf evenementen en activiteiten organiseren

Een (muziek)festival, loopwedstrijd, rommelmarkt, buurt- of straatfeest, jaarmarkt, kermis… kortom, alle gebeurtenissen die plaatsvinden op openbaar domein of privéterrein én publiek toegankelijk zijn dienen verplicht aangemeld te worden via het EVENEMENTENLOKET.

Deze gebruiksvriendelijke online tool:

  • biedt een handige checklist
  • maakt de opvolging door de administratieve diensten een stuk efficiënter.
  • is dynamisch. Als organisator zie je enkel de vragen die relevant zijn voor jouw activiteit en kan je het digitaal dossier op elk tijdstip verder aanvullen.
  • maakt, bij grotere evenementen en door bijkomende vragen, meteen ook het veiligheidsdossier op. Als organisator kan je, bij verdere vragen of opmerkingen, gebruikmaken van de handige berichtenfunctie.

Als organisator heb je er alle baat bij je evenement zo snel mogelijk aan te melden. Het lokaal bestuur controleert of er tegelijkertijd andere activiteiten of wegenwerken in de buurt zijn, kan de nodige vergunningen geven zoals geluidsafwijking, mobiliteitshinder, inname openbaar domein, plaatsen container of parkeerverbod... 

START JE AANVRAAG HIER!

Doe je aanvraag tijdig

Je hebt er alle baat bij je evenement zo snel mogelijk aan te melden. Het lokaal bestuur weet of er tegelijkertijd andere activiteiten of wegenwerken in de buurt zijn. Zo wordt geluids- of verkeershinder vermeden en kunnen de nodige veiligheidsmaatregelen (inname openbaar domein, parkeerverbod…) genomen worden.

Wens je gebruik te maken van gemeentelijk materiaal zoals nadars, mobiele fietsenstalling, stoelen en tafels? Stuur dan eveneens je aanvraag (e-loket onderaan ) ten laatste 5 werkdagen voor je activiteit.

Procedure

De evenementencoördinator behandelt je aanvraag, verzamelt de nodige adviezen, legt de aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen en brengt jou als organisator én de betrokken diensten op de hoogte over de beslissing. Via e-mail word je op de hoogte gehouden over de verdere afhandeling van je aanvraag.

Kostprijs

De melding of aanvraag is gratis. Er kunnen wel kosten aangerekend worden voor specifieke vergunningen (bvb. innames openbaar domein, gebruik nutsvoorzieningen…).

Duurzaam organiseren

OVAM-wetgeving gebruik cateringmaterialen: Vanaf 15/06/2023 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden, met uitzondering van petflessen en blikjes als de eventorganisator daarvoor een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 95% ervan wordt ingezameld voor recyclage. Lees er alles over op de pagina 'duurzaam organiseren'.

Ondersteuningsreglement

Het lokaal bestuur van Ternat zet in op een bruisend vrijetijdsleven. Benieuwd op welke manier we jouw initiatief of vereniging mee kunnen ondersteunen? Lees meer op ternat.be/ondersteuningsreglement.

Communicatie van je evenement

Regelgeving