Ondersteuningsreglement

Het lokaal bestuur van Ternat zet in op een bruisend vrijetijdsleven. Benieuwd op welke manier we jouw initiatief of vereniging mee kunnen ondersteunen? Lees meer hieronder.

Erkenning Ternatse vereniging

Verenigingen en initiatieven worden onder bepaalde voorwaarden gesubsidieerd door de desbetreffende adviesraad. Zie onderaan (e-loket) en doe de online erkenningsaanvraag voor je vereniging.

Subsidies 

Lokaal bestuur Ternat subsidieert volgende initiatieven:

Alle evenementen, georganiseerd door een vereniging of privé, die plaatsvinden op openbaar domein of privéterrein én publiek toegankelijk zijn, dienen verplicht aangemeld te worden via het evenementenloket.

Subsidie straat- en buurtfeest

Nadat je een aanvraag hebt gedaan voor je straat- of buurtfeest via het evenementenloket, ontvang je een aanvraag tot subsidie van onze diensten.

Fiscale aftrekbaarheid kosten kinderopvang

Hieronder verstaan we alle uitgaven voor vrijetijdsbestedingen voor kinderen jonger dan 14 jaar en voor kinderen met een zware handicap van jonger dan 21 jaar. De kosten voor de deelname aan een kamp, zowel jeugd- als sportkamp, komen in aanmerking. Vraag een attest aan de organisatoren!

Een concreet voorbeeld daarvan zijn de jeugdkampen die de jeugdverenigingen (Chiro, Scouts...) organiseren. Het maximale bedrag is begrensd per opvangdag en per kind, ongeacht de duur van de opvang. Lidgelden komen niet in aanmerking.