Ondersteuningsreglement

De gemeente Ternat zet in op een bruisend vrijetijdsleven. Benieuwd op welke manier we jouw initiatief of vereniging mee kunnen ondersteunen? Lees dan het ondersteuningsreglement (zie bijlagen).

ERKENNING TERNATSE VERENIGING

Verenigingen en initiatieven worden onder bepaalde voorwaarden gesubsidieerd door de desbetreffende adviesraad. Klik hier voor de online erkenningsaanvraag van je vereniging.

Gemeente Ternat subsidieert volgende initiatieven:
- projectsubsidie
- basiswerking jeugdvereniging
- kampsubsidie jeugdvereniging
- straat- en buurtfeest
- niet-formele educatieve werking

De aanvraagformulieren vind je in de bijlagen.


Fiscale aftrekbaarheid kosten kinderopvang

Hieronder verstaan we alle uitgaven voor vrijetijdsbestedingen voor kinderen jonger dan 12 jaar. De kosten voor de deelname aan een kamp, zowel jeugd- als sportkamp, komen in aanmerking. Vraag een attest aan de organisatoren! 
Een concreet voorbeeld daarvan zijn de jeugdkampen die de jeugdverenigingen (Chiro, Scouts...) organiseren. Het maximale bedrag is begrensd per opvangdag en per kind, ongeacht de duur van de opvang. Lidgelden komen niet in aanmerking.