Ondersteuningsreglement

De gemeente Ternat zet in op een bruisend vrijetijdsleven. Benieuwd op welke manier we jouw initiatief of vereniging mee kunnen ondersteunen?
Download het ondersteuningsreglement.

ERKENNING TERNATSE VERENIGING

Verenigingen en initiatieven worden onder bepaalde voorwaarden gesubsidieerd door de desbetreffende adviesraad. Klik hier voor de online erkenningsaanvraag van je vereniging.

GEMEENTE TERNAT SUBSIDIEERT VOLGENDE INITIATIEVEN:

  • Projectsubsidie 
  • Basiswerking jeugdvereniging
  • Kampsubsidie jeugdvereniging
  • Energiesubsidie
  • Basiswerking sportvereniging met jeugdwerking
  • Straat- en buurtfeest 
  • Niet-formele educatieve werking 

Zie bijlagen voor bovenstaande documenten.

FISCALE AFTREKBAARHEID KOSTEN KINDEROPVANG

Hieronder worden alle uitgaven voor vrijetijdsbestedingen voor kinderen beneden de 12 jaar verstaan. De kosten voor de deelname aan een kamp, zowel jeugd- als sportkamp, komen in aanmerking. Vraag een attest aan de organisatoren! 
Een concreet voorbeeld daarvan zijn de jeugdkampen die de jeugdverenigingen (Chiro, Scouts...) organiseren. 
Let wel, de aftrek geldt enkel voor kinderen beneden de 12 jaar.
Het maximale bedrag is begrensd per opvangdag en per kind, ongeacht de duur van de opvang. Lidgelden komen niet in aanmerking.