Financiën

De financiële dienst staat het lokaal bestuur bij in de voorbereiding en uitvoering van het financieel beleid.

Algemeen rekeningnummer:
BE 66 0910 0018 5743

Ondernemingsnummer:
BE 0207 514 276

Aanbod

 • Controle op de wettigheid van ontvangsten en uitgaven
  • de financieel beheerder heeft de taak om de ontvangsten van de gemeente te innen en de betaalbaar gestelde uitgaven te doen van het bedrag bepaald in elk artikel van de begroting.
  • nauwgezette verificatie van ontvangen facturen en hun betalingen.
 • Beleidstaken
  De opmaak van de begroting en begrotingswijzigingen, de rekening, de financiële meerjarenplanning, het verlenen van financieel advies aan het bestuur.
 • Financieel beheer
  Financieringsplanning en thesauriebeheer.
 • Registrerende en boekhoudkundige taken
  • de invordering van de belastingen, retributies, tarieven
  • de boekhoudkundige verwerking van ontvangsten en uitgaven
  • opstellen uitgaande facturen en opvolging
  • uitbetaling van de toelagen en premies 
  • administratie in verband met kermissen, avondmarkten, jaarmarkt
  • aangifte van schadegevallen burgerlijke aansprakelijkheid