Financiën

De financiële dienst staat het lokaal bestuur bij in de voorbereiding en uitvoering van het financieel beleid.

Algemeen rekeningnummer:
BE 66 0910 0018 5743

Ondernemingsnummer:
BE 0207 514 276

AANBOD
. Controle op de wettigheid van ontvangsten en uitgaven

- de financieel beheerder heeft de taak om de ontvangsten van de gemeente te innen en de betaalbaar gestelde uitgaven te doen van het bedrag bepaald in elk artikel van de begroting.
- nauwgezette verificatie van ontvangen facturen en hun betalingen. 

. Beleidstaken
De opmaak van de begroting en begrotingswijzigingen, de rekening, de financiële meerjarenplanning, het verlenen van financieel advies aan het bestuur.

. Financieel beheer
Financieringsplanning en thesauriebeheer.

. Registrerende en boekhoudkundige taken
- de invordering van de belastingen, retributies, tarieven 
- de boekhoudkundige verwerking van ontvangsten en uitgaven
- opstellen uitgaande facturen en opvolging
- uitbetaling van de toelagen en premies 
- administratie in verband met kermissen, avondmarkten, jaarmarkt
- aangifte van schadegevallen burgerlijke aansprakelijkheid