Stedenbouw

De dienst stedenbouw (omgeving) onderzoekt wenselijke en mogelijke ontwikkelingen voor bestaande en nieuw in te richten gebieden inclusief de openbare ruimte. Onder meer de inrichting van groenvoorziening en landschap, recreatiegebieden, woongebieden, industriegebieden, parkgebieden en landbouwgebieden, maken deel uit van de stedenbouw..

Je kan op onze dienst terecht voor:
-
de voorschriften van een perceel
- is een omgevingsvergunning of melding nodig voor de geplande werken?
- vragen over mogelijke overtredingen
- consultatie van ruimtelijke uitvoeringsplannen, gewestplan, verkavelingen...
- openbare onderzoeken
- ...