Kermissen

Sinksenkermis & bloemenstoet

Door de huidige Corona-omstandigheden en omwille van de algemene veiligheid besliste het gemeentebestuur om de Sinksenkermis en Bloemenstoet 2020 af te schaffen.
Uitstel is echter geen afstel: volgend jaar wordt Sinksenkermis extra hard gevierd!

Statiekermis

Heeft plaats tijdens het 2de weekend van juli.
Het reglement, aanvraagformulier voor een standplaats op de avondmarkt en rommelmarkt kan je pas vanaf mei downloaden. Het college levert de vergunning af.
De affiche kan je vanaf einde juni raadplegen op de startpagina.

Bekijk in bijlage de data van de kermissen, jaarmarkt, events...

Deelnemers voor de bloemenstoet en markt- en foorkramers kunnen inschrijven via de documenten in bijlage.

Gebruik logo lokaal bestuur Ternat
Wens je het logo te gebruiken op je affiche, brochure...? Hou dan rekening met volgende voorwaarden:
- De gebruiker vraagt eerst toestemming tot gebruik. 
Na goedkeuring kan het logo gebruikt worden voor activiteiten / evenementen die verband houden met onze gemeente. 
- Het gebruik mag geen verband houden met commerciële doeleinden. De gebruiker mag het logo niet combineren met een handelsmerk, dienstmerk, symbool, ontwerpnaam of handelsnaam.
- De gebruiker verbindt zich ertoe de visuele afbeelding van het logo te respecteren, wijzigingen zijn niet toegestaan.