MAKIS

MAKIS is het vakantieaanbod van de dienst Jeugd. MAKIS staat voor ‘mag ik eens'... MAKIS staat voor plezier, avontuur, sport, spel en creativiteit voor kinderen van de derde kleuterklas tot en met het zesde leerjaar.

MAKIS gaat door in de schoolvakanties, wanneer er geen ander vakantieaanbod voor kinderen aanwezig is. Een MAKISkampje duurt twee of drie dagen en is telkens ingepakt in een leuk thema.

Thema’s, locatie, prijs en informatie over inschrijvingen worden op tijd via deze website, de Facebookpagina van de jeugddienst en de Ternatse scholen gecommuniceerd.

‘Met Makis geven we kleur aan de nauwere samenwerking tussen de diensten Vrije Tijd, Welzijn en het OCMW. Zo werkt Ternat geen apart aanbod uit voor het stimuleren van het Nederlands, maar wordt dit aanbod via de scholen gecommuniceerd naar de anderstalige kinderen en ouders als activiteiten om het Nederlands spelenderwijs te leren.' 

MAKIS KROKUSVAKANTIE 2021

Beste ouders

Vanaf nu kan je je kind(eren) inschrijven voor MakisNaarDeNoordpool?! via ternat.ticketgang.eu.
Bij de vraag ‘medische fiche 4’ verwijzen we door naar deze pagina om de afspraken en deelnamevoorwaarden na te lezen. Deze kan je hieronder vinden.

In deze handleiding kan je een volledig stappenplan terugvinden om je te registeren en een gezinsaccount aan te maken.

Wie mag meedoen?
Iedereen die normaal deel mag nemen aan Makis (kinderen van de 3de kleuterklas tot en met het 6de leerjaar), behalve kinderen die ziek waren tot 5 dagen voor de start van Makis:

- Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om hun kinderen thuis te houden indien deze ziek waren voor het kamp!
- Wanneer je kind ziek was 3 dagen voor het kamp en het hierdoor thuis moet blijven, krijg je je inschrijvingsgeld terug.

> Chronisch zieke kinderen:
Kinderen die chronisch ziek zijn maar waarvan de ziekte onder controle is, mogen meedoen. Twijfel je of de ziekte onder controle is? Raadpleeg dan je huisarts voor een check. Vermeld de ziekte in je medische fiche!

> Kinderen uit risicogroep (lijst risicogroepen, zie bijlage) moeten:
-
Toestemming hebben van hun arts om deel te nemen.
- Als je kind tot een risicogroep behoort, moet dit vermeld worden op de medische fiche die je bij de inschrijving van je kind invult. Het is jouw verantwoordelijkheid als ouder om deze info met ons te delen en je kind niet in te schrijven voor Makis als je geen toestemming hebt van je arts.

Wat als mijn kind ziek wordt? Er zijn 3 opties:

> Kind wordt thuis ziek (tijdens kampperiode)
- Je verwittigt onmiddellijk de jeugdconsulent en houdt je kind de volgende dagen thuis. Geen zieke kinderen op Makis deze zomer, we kunnen geen risico’s nemen. Geen zieke kinderen op Makis, we kunnen geen risico’s nemen.
- Je gaat binnen de 24u naar de huisarts. De huisarts beslist of een COVID19-test nodig is. U brengt de jeugdconsulent op de hoogte:
> werd er een test afgenomen?
> was de test positief of negatief?
- De noodprocedure wordt indien nodig opgestart. Noodprocedure, ziedeelnemer is ziek’.
-
Je krijgt je geld terug voor de dagen dat je kind niet naar Makis kon komen, je maakt hier dus geen verlies door.

> Kind wordt ziek tijdens de kampuren, op de Site Sport & Jeugd
-
Je wordt opgebeld door de jeugdconsulent om te melden dat je kind ziek is.
- In dit geval kom je je kind zo snel mogelijk ophalen.
- U bent verplicht om met uw kind binnen de 24u naar de huisarts te gaan. De huisarts beslist of een COVID19-test nodig is. U brengt de jeugdconsulent op de hoogte:
> Werd er een test afgenomen?
> Was de test positief of negatief?
- Op basis hiervan worden volgende stappen ondernomen voor de rest van het kamp. Zie deelnemer is ziek’.
-
Je kind kan niet meer deelnemen aan Makis vanaf nu. Je krijgt je geld terug voor de dagen dat je kind niet naar Makis kon komen, je maakt hier dus geen verlies door.

> Kind wordt binnen 14 dagen na het kamp ziek en blijkt besmet te zijn met COVID-19
- Breng de jeugdconsulent op de hoogte.
- Noodprocedure ‘deelnemer blijkt nadien besmet’ gaat in.

Respecteren van de bubbels

Er worden per Makisweek 3 bubbels gecreëerd van maximaal 25 personen (excl. begeleiding). Deze bubbels zijn fysiek gescheiden, elk ver genoeg van elkaar op de site sport & jeugd (met aparte refter, aparte wc’s…):

Bubbel 1: uitvalsbasis voetbalkantine (achter het sportcentrum)
Bubbel 2 & 3: uitvalsbasis in het sportcentrum

Een bubbel blijft heel de week dezelfde! Ouders krijgen het advies om hun kind voor/na het kamp niet met andere (jeugdwerk)bubbels te mengen: mix geen verschillende vormen van jeugdwerk in dezelfde week.

Bedankt!
Bedankt om samen met ons jullie best te doen om COVID-19 geen kans te geven. We hopen dat we de noodprocedure nooit moeten opstarten, maar we zijn wel voorbereid als dit nodig is.

Heb je vragen?
Dan kan je steeds terecht op de jeugddienst.