Preventie

Brandpreventie

Inbraakpreventie

Na een inbraak is het als slachtoffer vaak moeilijk om aan de politie een goede beschrijving te geven van wat er precies gestolen is.
Het merken van je kostbare voorwerpen vraagt weinig moeite en is bijna kosteloos.
Waardevolle goederen die zichtbaar gemerkt zijn maken deze voor de potentiële dief minder aantrekkelijk en vergroten ook de kans dat de eigenaar deze goederen kan terugkrijgen.
Gemerkte goederen registreren maakt het je mogelijk om aan de politie wel een goede beschrijving te geven van de gestolen voorwerpen.

Hoe waardevolle goederen merken?

 • breng op je waardevolle voorwerpen (tv, dvd, laptop, fototoestel…) je rijksregisternummer of ondernemingsnummer aan.
 • plaats dit tussen de letters P (van Preventie) en C (van Criminaliteit). 
 • doe dit bij voorkeur op een zichtbare plaats en op een onuitwisbare manier (krassen, onuitwisbare stift, graveertoestel…).
 • in sommige delicate gevallen wordt gebruik gemaakt van onzichtbare UV-inkt die slechts zichtbaar wordt onder UV-licht. 
 • juwelen, kunstvoorwerpen en antiquiteiten zijn moeilijk te merken of te graveren. Beter is om de nodige foto's te nemen.

Registreren houdt in dat je een lijst bijhoudt (op een veilige plaats) van je waardevolle voorwerpen met het aangebracht merkteken en een beschrijving van het voorwerp inclusief serienummer, typenummer en dergelijke.
Als je slachtoffer wordt van een diefstal, doe dan aangifte bij de politie en breng je registratieformulier(en) mee!

Bijkomende inlichtingen & preventietips

Inwoners van onze gemeente kunnen gratis hun (brom)fiets(en) laten merken of de diefstalpreventieadviseur contacteren inzake beveiliging van uw woning/eigendom.

Tabak-, alcohol- en drugpreventie (TAD)

Volgens Van Dale betekent 'preventie(f)': ‘bedoeld om erger te voorkomen’.
In de wereld van de preventiewerkers betekent alcohol- en drugpreventie: ‘leren omgaan met het drugfenomeen’
Wat houdt dit in: Alle mensen, organisaties en beleid ondersteunen in het verantwoord omgaan met het drugthema.

Voor wie?

Alle inwoners van de gemeente aangezien iedereen een potentiële gebruiker is. 
Jongeren zijn daarbij een belangrijke doelgroep. 

Regelgeving

 • Het in kaart brengen van de specifieke knel- en verbeteringspunten in het werkgebied.
 • Ontwikkeling van een visietekst inzake alcohol- en drugpreventie.
 • Ontwikkeling van een lokaal beleid op lange termijn.
 • Netwerkvorming en creëren van overleg met alle betrokken partners (preventie, hulpverlening, politie/justitie, scholen, bevolking, lokale instanties, verenigingen,…).
 • Informatie verstrekken aan en sensibiliseren van de bevolking.
 • Opstarten van een lokaal overleg dat maximale samenwerking tussen alle partners tot stand brengt.
 • Ondersteuning en coaching van de scholen bij de uitbouw van een drugbeleid.
 • Uitwerken van preventieacties binnen het werkgebied waar deze specifiek nodig blijken en organiseren en coördineren van informatiecampagnes.
 • Aanbieden van vroeginterventie ( opvangen en doorverwijzen van inwoners met concrete vragen rond drug- en alcoholproblematiek).