Afwijking wekelijkse rustdag

WEKELIJKSE RUSTDAG

De kleinhandel is onderworpen aan de wet van 10 november 2006 en latere wijzigingen, die sluitingsuren en wekelijkse rustdag opleggen.
Kleinhandelaars (inclusief nachtwinkels) zijn verplicht om een wekelijkse rustdag in te lassen. Die rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur, vanaf 5u ‘s ochtends of vanaf 13u ’s middags.

Tijdens die periode is het verboden om:
- de consument toegang te verlenen tot de vestigingseenheid
- rechtstreekse verkoop van producten toe te staan
- leveringen aan huis uit te voeren

Zondag of andere dag?
Een handelaar mag een andere dag dan zondag kiezen als wekelijkse rustdag.

WIJZIGINGEN WEKELIJKSE RUSTDAG

De keuze van wekelijkste rustdag moet minimum 6 maanden worden aangehouden. Daarna kan de handelaar eventueel een andere rustdag kiezen, maar ook dan moet hij die keuze minimaal 6 maanden aanhouden.

Een eventuele wijziging van de rustdag moet niet gemeld worden aan het lokaal bestuur. Ook mag kleinhandelszaak open zijn op een wettelijke feestdag, op voorwaarde dat deze dag niet samenvalt met de wekelijkse rustdag.

AFWIJKINGEN OP WEKELIJKSE RUSTDAG

Het college van burgemeester en schepenen kan onder bepaalde voorwaarden afwijkingen toestaan:
- op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden
- naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen of jaarmarkten
- de afwijkingen m.b.t. wekelijkse rustdag mogen max. 15 dagen/jaar bedragen
- de afwijking geldt voor het ganse grondgebied van Ternat

AFWIJKINGEN TERNAT 2022

Het college van burgemeester en schepenen keurde voor 2022 volgende afwijkingsperiodes goed:
- wintersolden: zondagen 9, 16, 23 en 30 januari
- Valentijn: zondag 13 februari
- zomersolden: zondagen 3, 10, 17, 24 en 31 juli
- Weekend van de Klant: zondag 2 oktober
- Black Friday: zondag 27 november
- eindejaar: zondagen 4, 11 en 18 december