Sport

DeĀ sportdienst Ternat staat in voor het ondersteunen van het sportgebeuren in Ternat. Om de zes jaar wordt een beleidsplan opgesteld. Het opstellen van het beleidsplan verloopt in nauwe samenwerking met de Raad van Bestuur van de sportraad en de schepen van vrije tijd.

Aandacht!
Op volgende dagen zal het onthaal in het sportcentrum gesloten zijn:
- do 29/11 van 10u-12u
- do 13/12 van 10u-12u en 14u-20u
- vr 21/12 van 10u-12u