Sport

De sportdienst Ternat staat in voor het ondersteunen van het sportgebeuren in Ternat. Om de zes jaar wordt een beleidsplan opgesteld. Het opstellen van het beleidsplan verloopt in nauwe samenwerking met de Raad van Bestuur van de sportraad en de schepen van vrije tijd.