Milieu

Doelstellingen dienst milieu:
- een beleidsvoorbereidende taak naar het college of de gemeenteraad toe. 
- de burgers informeren over allerhande milieuthema's en vragen correct te beantwoorden.
- een belangrijke rol als afgevaardigde in de diverse adviesraden en verenigingen. 
- het repressief optreden tegen milieuovertredingen.


Het milieubeleidsplan beschrijft de visie inzake milieubeleid: 
- Analyse
- Doelstellingen, actieplan en overzicht acties
- Bijlagen
Je kan het steeds inkijken tijdens de openingsuren op onze dienst of downloaden onderaan deze pagina.