Werkstraffen (AGM)

Wat?

De werkstraf bestaat uit een aantal uren onbezoldigd werk ten bate van de gemeenschap.
De duur van een werkstraf schommelt tussen 20 en 300 uur.

Voert de veroordeelde de werkstraf niet uit, dan wordt ter vervanging een geldboete of een gevangenisstraf opgelegd.

Voor wie?

Voor de meeste misdrijven kan de rechter een werkstraf opleggen. Hij beslist of een werkstraf een gepaste straf is.

Wat zijn de stappen?

  1. Het justitiehuis van Brussel verwijst cliënten die een inbreuk gepleegd hebben door naar de dienst Werkstraffen van het lokaal bestuur Ternat.
  2. Je ontvangt een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met de maatschappelijk assistent. Deze kennismaking heeft tot doel:
    • zicht krijgen op de persoonlijke situatie van de persoon die een werkstraf moet uitvoeren (interesses, capaciteiten, verplaatsingsmogelijkheden, beschikbare uren …);
    • duidelijke afspraken maken en overlopen wat de rechten en plichten zijn bij de uitvoering van de werkstraf;
    • zoeken naar een plaats waar de werkstraf kan uitgevoerd worden.
  3. De uitvoering van de werkstraf op een projectplaats.

De inhoud van de werkstraf kan zeer uiteenlopend zijn. Mogelijke projectplaatsen zijn rusthuizen, gemeentelijke diensten, ziekenhuizen, vzw’s, dierenasielcentra, technische diensten, sportdiensten, bibliotheken .... Met de geselecteerde projectplaats worden afspraken gemaakt, die in een overeenkomst worden vastgelegd en door alle partijen ondertekend.
Eens het dossier is opgestart op de projectplaats ziet de maatschappelijk assistent toe op de correcte uitvoering van de werkstraf. Zijn functie bestaat grotendeels uit het begeleidend aspect van de werkgestrafte en de prestatieplaatsen.

De maatschappelijk assistent heeft een controlerende en informerende taak. Het is hierbij belangrijk om op te merken dat de justitieassistent steeds eindverantwoordelijke blijft in het dossier.

Wet of reglement

Wet van 17/04/2002 ter uitvoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken.

Sluiten

Vacature: medewerker onthaal en kassa Sportcentrum Puls