Managementteam

Terwijl het politiek management (gemeenteraad en schepencollege) verantwoordelijk is voor de beleidsbepaling, speelt het ambtelijk management een strategische en ondersteunende rol in de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie.

In de aansturing van de beleids- en beheerscyclus ondersteunt het managementteam de algemeen directeur en neemt daarbij een coördinerende functie op zich: het bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten, staat in voor de interne communicatie van de gemeentelijke organisatie en voor een optimale en vruchtbare werksfeer onder het gemeentepersoneel.

Het managementteam (MAT) van de gemeente is niet alleen een overlegorgaan. Vanuit een dienstoverschrijdende benadering werkt het MAT vooral op strategisch niveau aan de organisatie en werking van de administratie en streeft het naar een burgergerichte, kwalitatieve, coherente, duurzame en transparante dienstverlening, die moet bijdragen tot een harmonieuze en aangename samenleving voor alle inwoners.

LEDEN

  • Algemeen directeur: Sieglinde DE MULDER 
  • Financieel directeur: Jorn BUGGENHOUDT
  • Coördinator HRM: Jolien PILLET
  • Clustermanager dienst Ondersteuning: Bjorn STYLEMANS
  • Clustermanager dienst Samenleven: Sarah VAN LAERE