Mobiliteit

De dienst mobiliteit en de mobiliteitsraad (MoRa) richt zich op het adviseren van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, de commissie mobiliteit en duurzaamheid, verenigingen en inwoners.

Hoofdtaken zijn de uitwerking, de aanpassing en het verbreden van het mobiliteitsplan, de ontwikkeling van diverse fietsroutenetwerken, het opmaken van verkeers- of mobiliteitsstudies gekoppeld aan het zoeken naar een veilige en comfortabele inrichting in het verkeer gestuurd vanuit een duurzaam beleid en de verkeersreglementering. 

In Ternat gebeurt heel veel en vaak dicht bij de deur. Bijna altijd kunnen verschillende keuzes worden gemaakt hoe je je verplaatst naar school, het werk, handelszaken het verenigingsleven... In onze dorpscentra en vele woonstraten kom je te voet al een heel eind. Fietsen wordt heel vaak vergeten als snelste optie om je te verplaatsen. Op loopafstand vind je aansluitingen op het openbaar vervoersnetwerk. Belangrijk is bewust te gaan kiezen. Elke dag wordt er vanuit de dienst mobiliteit gestreefd om deze keuze te vergemakkelijken en te zorgen dat iedereen zich op een veilige en comfortabele manier kan verplaatsen naar zijn of haar bestemming.