Klimaat

'Ons klimaat verandert.' Dit zijn woorden die we de laatste jaren al veel gehoord hebben. Internationale klimaatconferenties in Kyoto, Copenhagen, Parijs... leren ons dat de globale opwarming van de aarde niet meer dan 2 graden mag bedragen als men de effecten van de klimaatverandering beheersbaar wil houden.
Ook Ternat gaat hiervoor over tot actie en maakt werk van een ambitieus, maar realistisch klimaatbeleid.