Ondersteuning

De dienst ondersteuning omvat diverse diensten zoals interne & externe communicatie, onthaal, veiligheid & dierenwelzijn, ICT...

Op vlak van communicatie wensen we onze inwoners snel, correct en op maat te informeren over gemeentelijke zaken die de burgers aanbelangen. Om deze opdracht te vervullen beschikken we over een aantal communicatiekanalen: de onthaalbalie waar je eerstelijnsinformatie ontvangt, website, persberichten, bewonersbrieven, het driemaandelijks informatieblad, stratenplan...

Heb je iets te vragen / te melden? 
Stuur dan je vraag / melding naar info@ternat.be
Onze dienst streeft ernaar om de dienstverlening te optimaliseren. We willen onze burger snel en klantvriendelijk informeren!