Ambulante activiteiten

Wat is een ambulante activiteit?
Je oefent een ambulante activiteit uit als je buiten je vaste vestigingsplaats(en) producten of diensten verkoopt aan consumenten, vb. huis-aan-huisverkoop, verkoop op evenementen, op de openbare weg, op privaat domein grenzend aan de openbare weg of op openbare markten.


We maken onderscheid tussen:

> verkopen met commercieel karakter
Iedereen die een standplaats wenst in te nemen om ambulante activiteiten uit te oefenen (buiten de openbare markten of kermissen) vraagt die minstens 10 werkdagen voor de activiteit aan (zie bijlage).
Dit kan gaan over het plaatsen van een permanente constructie, een mobiel kraam of ambulante handel op rondtrekkende wijze, vb.ijskar, soepboer, verkoop seizoensproducten (vb. aardbeien, kersen…), hamburger- of hotdog-kraam (foodtrucks)… 

Als je op deze manier je producten of diensten aan de man wil brengen, is een ‘machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten’ of ‘elektronische leurkaart’ vereist. De kaart, in de vorm van een plastic badge, moet aangevraagd worden bij een erkend ondernemingsloket. Deze kaart is strikt persoonlijk.

> occasionele verkopen met niet-commercieel karakter:
Iedereen die een dergelijke verkoop wenst te organiseren dient eveneens een aanvraag in te dienen (zie bijlage).
Het kan gaan over o.a. verkopen voor het goede doel of verkopen ten voordele van een lokale vereniging, kalenderverkoop van een voetbalploeg, school die deur-aan-deur wafels verkoopt ten voordele van hun eigen kas…

INFO |

Agentschap innoveren en ondernemen:
- organisatie van ambulante activiteiten en kermissen
- vergunningen en getuigschriften ambulante activiteiten