Assistentiewoningen De Sibbe

Woningcomplex De Sibbe is een erkende groep van assistentiewoningen van het OCMW Ternat, gelegen aan de Watermolenstraat 2 - 1742 Sint-Katherina-Lombeek. Het is een gebouw met 20 individuele woningen waarin de bejaarde bewoners zelfstandig functioneren met de mogelijkheid om beroep te doen op diensten van het OCMW of van andere organisaties (bv. dienst voor gezinszorg, poetsdienst, warme maaltijdbedeling, verpleging…). 
Het is een vorm van beschermd wonen. In nood kan de bewoner beroep doen op de inwonende conciërge (of zijn/haar vervanger) die dag en nacht permanent beschikbaar is door middel van een noodoproepsysteem. In geval van een noodsituatie wordt crisiszorg en overbruggingszorg opgestart.

 

. Crisiszorg: een onmiddellijke en aangepaste interventie in geval van een noodsituatie die niet vooraf kan worden ingeschat en waarin onmiddellijk zorg moet worden geboden. Crisiszorg kan niet langer duren dan 24 uren. 

. Overbruggingszorg: aangepaste zorg die aansluit bij crisiszorg en die gedurende een korte periode wordt verleend in afwachting dat de zorg wordt verleend die de bewoner zelf heeft gekozen. Het gaat over een tijdelijke oplossing (binnen een tijdsspanne van 14 dagen) tot zolang de reguliere, door de bewoner gekozen dienstverlening kan worden opgestart.

 

De Sibbe beschikt over een polyvalente ruimte waar regelmatig allerhande activiteiten worden georganiseerd. Daarnaast is de cafetaria elke maandag- en donderdagnamiddag (van 14u30 tot 17u.) open.
Er is een wassalon met 2 wasmachines en 2 droogkasten die functioneren met jetons (€ 2,50/stuk) die de bewoner kan bekomen bij de maatschappelijk werker (woonassistent) of de conciërge.
Eénmaal per trimester komt de gebruikersraad samen om mogelijke adviezen of voorstellen te formuleren over alle aangelegenheden die de algemene werking van De Sibbe betreffen. 

Voorwaarden

-Op het moment van de opname ben je 65 jaar. Maximum 25 % van het totale aantal erkende assistentiewoningen van de groep kan worden aangeboden aan gebruikers die jonger zijn dan 65 jaar.

-Je bent een inwoner van Ternat:
 . je woont minstens 3 jaar in Ternat
 . je hebt de laatste 5 jaar minstens 3 jaar in Ternat gewoond

-Je bent nog voldoende zelfredzaam 

Bedrag

De dagprijs bedraagt momenteel € 18,50.
Hierin zijn begrepen:
. het genotsrecht van de assistentiewoning
. de activiteiten van de woonassistent
. het gebruik van het noodoproepsysteem
. de garantie van crisiszorg en overbruggingszorg, met uitzondering van de reële kosten van die zorg.
. het gebruik en het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten 
Volgens individueel verbruik komen er nog kosten voor gas, elektriciteit en water bij.

Hoe betalen?
Eén keer per maand krijg je een factuur die je per overschrijving of via domiciliëring betaalt.

Meer info

Bereikbaarheid van de dienst
Je kan elke voormiddag terecht in het Sociaal Huis van Ternat tussen 9u. en 12u. Op donderdagavond kan je langskomen tussen 18u. en 20u. Je kan ook telefonisch contact opnemen van 8u. tot 12u. en van 13u. tot 16u. (behalve op vrijdagnamiddag). 
Op donderdag is de verantwoordelijke maatschappelijk werker – de woonassistent – van 9u. tot 12u. aanwezig in De Sibbe.