Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Sinds begin 2019 is het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) verplicht. 

Het bijzonder comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. De taken van het bijzonder comité zijn vastgelegd in het decreet over het lokaal bestuur. Ze zijn onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat lokale mandatarissen een deontologische code dienen te volgen.

Samenstelling

Het bestaat uit een voorzitter en een aantal leden die bepaald zijn door het Decreet over het lokaal bestuur. Het aantal leden, de voorzitter niet inbegrepen, hangt af van het aantal leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW.

Voor Ternat telt het bijzonder comité 8 leden en de voorzitter. 

De samenstelling van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) vind je onderaan deze pagina.

Samenstelling