Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Op 2 januari is het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) van start gegaan.

Samenstelling