Beleidsdocumenten

Het gemeentebestuur publiceert een meerjarenplan, een budget en een jaarrekening.

De documenten van 2014 tot en met 2018 vindt u terug op de website van het Agentschap binnenlands bestuur.

Oudere documenten kan u opvragen via de wetgeving openbaarheid van bestuur.