Bladkorven

Liggen er bladeren op de stoep voor je huis? Raap ze dan op en gooi ze in de bladkorven, die door de gemeentelijk diensten in de herfst geplaatst worden.

Waar staan er bladkorven?

Er worden bladkorven geplaatst in de straten met laanbeplanting (bomen van eenzelfde soort, die even oud zijn en op vaste afstand zijn geplant langs de openbare weg) door de gemeente.

Er worden geen bladkorven geplaatst op plaatsen waar er bomen op privé-eigendom staan.

Glad

Bladeren op een nat wegdek maken de baan gevaarlijk glad voor fietsers en voetgangers. Bovendien komen heel wat bladeren in de riolering terecht. Dat zorgt voor verstoppingen. Elke inwoner, eigenaar of bewoner, staat in voor het proper houden van de berm of het voetpad en de greppel voor zijn eigendom of huis.

Wat mag er in?

De bladkorven zijn enkel bedoeld voor het verzamelen van afgevallen bladeren van bomen in de straat. Je moet de bladeren niet aanduwen, dit maakt het leegmaken van de bladkorf moeilijker.

Wat mag er niet in?

Tuinafval, bladeren van eigen bomen of zwerfvuil horen niet thuis in de bladkorf. Je kan met je bladafval terecht in het recyclagepark of via de 2-wekelijkse GFT-ophaling.

Staat er in jouw straat geen bladkorf of staan er te weinig?

Doe dan een aanvraag via milieu@ternat.be – 02 451 45 60.