Dienstverlening aan huis

De dienstverlening-aan-huis is geldig voor alle leeftijdsgroepen
mits voorlegging van een invaliditeitsattest (minimum 66% invalide) of attest van een geneesheer waaruit blijkt dat de betreffende persoon zich niet kan verplaatsen.

Welke aanvragen komen in aanmerking?

-PENSIOENEN EN GEWAARBORGD INKOMEN
De aanvraag wordt door de dienst burgerlijke stand elektronisch overgemaakt aan de Rijksdienst voor Pensioenen.
Volgende gegevens zijn nodig: 
- aanvraag werknemer en/of zelfstandige
- ingangsdatum pensioen
- telefoon of GSM-nummer
Het ontvangstbewijs wordt naar betrokkene verstuurd.

-AANVRAAG TEGEMOETKOMING MINDERVALIDEN (Ministerie van Sociale Voorzorg)
- samenstelling van het dossier vereist uitleg 
- indien betrokkene zelf de aanvraag niet kan doen, kan deze gebeuren door een persoon aangduid door betrokkene
- moet getekend worden in register + tegelijkertijd afleveren van ontvangstbewijs

-ANDERE SOCIALE TARIEVEN
- aanvraag parkeerkaart mindervaliden
- vermindering telefoonkosten
- vermindering kosten kabeldistributie - elektriciteit - gas (attest bijvoegen van mindervaliditeit)

-AANVRAGEN NATIONALISATIE - NATURALISATIE
- uitleg bij de aanvraag (voorwaarden, welke documenten, aan welke formaliteiten moet voldaan worden) kan telefonisch
- inlichtingenformulier kan verstuurd worden
- voor de samenstelling van het dossier dient de verklaring persoonlijk ondertekend te worden (kan eventueel thuis)

-IDENTITEITSKAARTEN

-VERZET ORGAANTRANSPLANTATIE

-ADRESWIJZIGING
- enkel voor aankomsten uit andere gemeenten en inwendige mutatie binnen de gemeente
- uitgezonderd voor bewoners rusthuis Sint-Carolus

-INVULLEN ALLERHANDE DOCUMENTEN 

-AFLEVEREN VAN ATTESTEN

-BEWIJS VAN WOONST / NATIONALITEIT / LEVEN

-ATTEST SAMENSTELLING GEZIN 

-UITTREKSEL HUWELIJKSAKTE / GEBOORTE-AKTE / ECHTSCHEIDING / OVERLIJDEN