Financiële en materiële steunverlening

Aan de hand van een sociaal onderzoek wordt er al dan niet financiële of materiële steunverlening geboden. Hieronder verstaan we aanvragen van allerlei aard - vb.¬†
-Leefloon 
-Dringende financiële steun (voor levensnoodzakelijke kosten)
-Voorschotten op werkloosheidsuitkering, kinderbijslag, pensioen, tegemoetkoming aan gehandicapten,...
-Ten laste name of tussenkomst medische kosten, rusthuiskosten, huur(waarborg), energie, enz....
-Tussenkomst in het kader van sociale activering
-Mazouttoelage - verwarmingsfonds
-Verblijf in doorgangswoning

Voorwaarden

  • U hebt de steun hoogdringend nodig
  • Uw financiële middelen zijn uitgeput.

Procedure

  • Het OCMW onderzoekt uw sociale en financiële situatie om te bepalen of u dringende steun kan krijgen.

Wat meebrengen

  • Identiteitsdocumenten
  • Bewijs van een éénmalig of dringend tekort vb. rekeninguittreksels, factuur, ...