Financiële en materiële steunverlening

Aan de hand van een sociaal onderzoek wordt er al dan niet financiële of materiële steunverlening geboden. Hieronder verstaan we aanvragen van allerlei aard. Dat kan gaan over:

 • Leefloon¬†
 • Dringende financiële steun (voor levensnoodzakelijke kosten)
 • Voorschotten op werkloosheidsuitkering, kinderbijslag, pensioen, tegemoetkoming aan gehandicapten,...
 • Tenlasteneming of tussenkomst medische kosten, rusthuiskosten, huur(waarborg), energie, enz....
 • Tussenkomst in het kader van sociale activering
 • Verwarmingstoelage -¬†verwarmingsfonds
 • Verblijf in doorgangswoning

Voorwaarden

 • Je hebt de steun hoogdringend nodig
 • Jouw financiële middelen zijn uitgeput.

Procedure

Als inwoner van Ternat kan je hiervoor terecht in het Sociaal Huis. Een maatschappelijk werker doet een sociaal en financieel onderzoek om te bepalen of je dringende steun kan krijgen.Het OCMW onderzoekt uw sociale en financiële situatie om te bepalen of u dringende steun kan krijgen.

Wat meebrengen

 • Identiteitsdocumenten
 • Bewijs van een éénmalig of dringend tekort vb. rekeninguittreksels, factuur ...