Gezinszorg

Personen die door ziekte, leeftijd, handicap of bijzondere omstandigheden tijdelijk of langdurig hulp nodig hebben in het dagelijkse leven, kunnen beroep doen op gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Voorwaarden

We ondersteunen en stimuleren de zelfredzaamheid en werken samen met de mantelzorgers in de eigen vertrouwde omgeving.

De hulpverlening bestaat uit verzorgende hulp, praktische huishoudelijke hulp, morele steun en administratieve hulp.

Bedrag

Je betaalt per uur. Het juiste bedrag hangt af van je inkomen. De minimum bijdrage bedraagt 0,51 euro/uur.