Hinder in Ternat

(Verkeers)hinder bij werken is onvermijdelijk. We trachten de hinder tot een minimum te beperken, rekening houdend met verschillende factoren. Wij vragen hiervoor jou begrip en aangepast rijgedrag ter plaatse. 

GIPOD - Hinder in kaart

Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) brengt alle informatie over (grond)werken, evenementen en hinder op het openbaar domein zoveel mogelijk samen.

Het zorgt ervoor dat er meer afstemming komt tussen nuts- en wegenwerken. Zo vermijden we werken op omleidingstrajecten en merken we conflicten tussen grondwerken, werken en evenementen beter op, om zo de (mobiliteits)hinder op het openbaar domein te minimaliseren.

Inname openbaar domein

Om verschillende redenen kan het nodig zijn dat je tijdelijk een deel van het 'openbaar domein' (rijweg, voetpad, openbare parking…) moet in nemen om er goederen en materialen op te stallen. Ook werkzaamheden verricht door aannemers al dan niet in opdracht van firma’s moeten een inname doorgeven.

Om er voor te zorgen dat deze inname geen conflicten geeft met andere werken, geef je elke tijdelijke ingebruikname – zelfs voor 1 dag – ruim op tijd en uiterlijk 5 werkdagen op voorhand wordt aan via het e-loket.

Meer informatie: www.ternat.be/innameopenbaardomein

Overzicht lopende werken in Ternat

Het lokaal bestuur draagt optimaal zorg voor de algemene organisatie, het beheer, het gebruik en de instandhouding van de wegeninfrastructuur en rioolstelsels.

De dienst openbare werken zorgt voor de de uitwerking, coördinatie en opvolging van de dossiers van wegenwerken in Ternat.

Hinderpremie

Zaakvoerder en hinder door werken voor de deur van je zaak? Neem een kijkje op website van VLAIO of je recht hebt op een hinderpremie.

Sluiten

Vacature: medewerker onthaal en kassa Sportcentrum Puls