Huisnummer-huisnummerplaatje

Hebt u een bouwgrond gekocht maar weet u niet wat uw huisnummer wordt? Verbouwt u een eengezinswoning tot een meergezinswoning? Of denkt u dat u een extra huisnummer nodig hebt, voor een stal, een bedrijf, een vzw,...? Vraag uw huisnummer dan aan bij de gemeente.

Elk gebouw moet voorzien zijn van een huisnummer, niet alleen gezinswoningen, maar ook gebouwen voor administratief, commercieel of industrieel gebruik. Het vaststellen en wijzigen van de nummering van huizen en gebouwen is een bevoegdheid van het gemeentebestuur (het college van burgemeester en schepenen).

Wanneer krijg ik mijn huisnummer?

  • Het huisnummer wordt toegekend bij het afleveren van de omgevingsvergunning of bij de dienst omgeving (RO).
  • Dit nummer moet u aan de voorgevel en brievenbus(sen) van de woning / het appartementsgebouw plaatsen, goed zichtbaar voor de postbode.
  • Voor uw inschrijving moet je bij de dienst burgerzaken- bevolking langsgaan.

Procedure

U vraagt het huisnummer aan bij de gemeente:

  • Bij nieuwbouw vraagt u een nieuw huisnummer aan voor elke nieuwe woning.
  • Bij een verbouwing van een bestaande woning met één huisnummer naar meer woongelegenheden moet u verschillende huisnummers aanvragen zodat de woongelegenheden erkend kunnen worden als aparte wettelijke verblijfplaatsen.

Het gemeentebestuur wijst u een of meer huisnummers toe. Als u eigenaar bent van het gebouw, dan moet u zelf het toegekende nummer aanbrengen op een plaats die goed zichtbaar is vanaf de openbare weg.

Een duidelijk zichtbaar en correct aangebracht huisnummer is belangrijk. Het zorgt ervoor dat postbodes, taxichauffeurs maar vooral ook hulpdiensten vlot een huis kunnen terugvinden.

Heb je een stuk grond gekocht of een nieuwe woning gebouwd en ken je het huisnummer niet?
Informeer dan bij de dienst stedenbouw, zij leveren je huisnummer.

Heb je (nog) geen huisnummerplaatje aangebracht of is het onleesbaar?
Vraag dan de dienst burgerzaken om een nieuw huisnummerplaatje.
Tarief: € 6