Infrastructuursubsidie grote investeringen

Wat is het?

De infrastructuursubsidie kan aangevraagd worden voor ondersteuning van grote investeringswerken van specifieke infrastructuur, die rechtstreeks ten goede komt aan de vereniging.

De infrastructuur moet gelegen zijn op het grondgebied van Ternat.

Alleen de infrastructuur die wordt gebruikt door een vereniging, komt in aanmerking voor betoelaging.

Voor wie?

De infrastructuursubsidie grote investeringen kan verkregen worden door verenigingen met een rechtspersoonlijkheid die eigenaar zijn van de infrastructuur of een langlopende overeenkomst hebben van minstens 9 jaar m.b.t. het gebruik van de infrastructuur of door rechtspersonen die het beheer van de infrastructuur van die verenigingen als doelstelling hebben.

De aanvrager is bouwheer.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De financiële ondersteuning voor grote renovatiewerken of nieuwbouwprojecten bedraagt maximum 49% van de totaalkost van de investering en dit binnen de perken van de beschikbare kredieten in de gemeentelijke meerjarenbegroting.

Hoe dien je een aanvraag in?

De vraag naar ondersteuning van grote investeringswerken (grondige renovatie en nieuwbouw) wordt binnen de 3 maanden na installatie van de nieuwe bestuursploeg voorgelegd aan de gemeenteraad in het kader van de opmaak van het meerjarenplan en de meerjarenbegroting.