Infrastructuursubsidie (kleine investeringen)

Wat is het?

De infrastructuursubsidie kan aangevraagd worden voor blijvende investeringen aan specifieke infrastructuur, die rechtstreeks ten goede komt aan de vereniging.

De infrastructuur moet gelegen zijn op het grondgebied van Ternat.

Alleen de infrastructuur die wordt gebruikt door een vereniging, komt in aanmerking voor subsidie.

Voor wie?

De infrastructuursubsidie (kleine investeringen) kan verkregen worden door verenigingen met een rechtspersoonlijkheid die eigenaar zijn van de infrastructuur of die een langlopende overeenkomst hebben van minstens 9 jaar m.b.t. het gebruik van de infrastructuur of door rechtspersonen die het beheer van de infrastructuur van die verenigingen als doelstelling hebben.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De infrastructuursubsidie bedraagt maximaal 80% van de gemaakte kosten met een jaarlijks maximum van € 2.000 per site/infrastructuur.

HOE DIEN JE EEN AANVRAAG IN?

Voor het indienen van het aanvraagdossier infrastructuursubsidie (kleine investeringen) is er geen vaste indiendatum.

De aanvraag kan gedurende het hele jaar ingediend worden. Er is mogelijkheid tot indienen van meerdere aanvragen per kalenderjaar met een jaarlijks maximum van € 2.000 per site/infrastructuur.

AANVRAAGFORMULIER EN REGLEMENT

Je vindt het aanvraagformulier en het reglement als bijlage onderaan deze pagina.