Jeugdcentrum PULS

Exploitant van jeugdcentrum PULS is Farys-TMVW (Stropstraat 1, 9000 Gent, BTW BE 0200 068 636). 

JC PULS bestaat uit een polyvalente (fuif)zaal, een jeugdhuis en de jeugddienst. De zaal heeft een capaciteit van 570 personen (staand) en kan gebruikt voor fuiven, concerten en andere activiteiten.

De PULS-raad is een werkgroep van de jeugdraad, die speciaal werd samengesteld om het gemeentebestuur te adviseren aangaande PULS. In de PULS-raad zetelen afgevaardigden van de jeugdraad, jeugdhuis en de buren, de wijkagent, de directie, leerkrachten en leerlingen van het Sint-Angela-Instituut en Sint-Jozef-Instituut.