Kampsubsidie jeugdwerk

Voor wie?

Voor elke erkende Ternatse jeugdvereniging die een kamp tijdens de zomervakantie organiseert met minstens 4 opeenvolgende nachten.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Het bedrag dat jaarlijks voor de kampsubsidie van de jeugdverenigingen wordt voorzien, wordt als volgt verdeeld onder alle ingediende aanvragen:

 • Basiskampsubsidie:
  • 1 punt per leid(st)er die deelgenomen heeft aan het kamp
  • 1 punt per lid dat deelgenomen heeft aan het kamp
  • 1 punt per overnachting van de leden en de leiding
 • Extra kampsubsidie:
  • 1 punt per deelnemer (lid of leiding) die met de trein op kamp gaat
  • 1 punt per deelnemer (lid of leiding) die met de fiets op kamp gaat
  • 5 punten per deelnemer van een kwetsbaar gezin, waar er een samenwerking is met het sociaal huis of waar de jeugdbeweging zelf inspringt

Hoe dien je een aanvraag in? 

Het indienen van het aanvraagdossier kampsubsidie gebeurt ten laatste op 1 oktober van het lopende werkingsjaar.

Je vult het aanvraagformulier volledig is digitaal of op papier.
Het papieren formulier bezorg je per mail aan jeugd@ternat.be of per post aan dienst Jeugd - P. Van Cauwelaertstraat 40 - 1740 Ternat. 

Bij laattijdige indiening vervalt de aanvraag en komt de organisatie niet in aanmerking voor een werkingstoelage (poststempel of datum van de mail geldt als bewijs).

De uitbetaling gebeurt binnen de 3 maand van het werkingsjaar waarop de subsidie betrekking heeft.

Aanvraagformulier en reglement 

Je vindt het aanvraagformulier en het reglement als bijlage onderaan deze pagina.