Landbouwraad

Het doel van de landbouwraad is het behartigen van de belangen van de landbouwers in Ternat. Op een constructieve manier draagt de landbouwraad bij tot een harmonisch evenwicht tussen landbouw en natuur.

De landbouwraad vergadert met regelmaat over diverse onderwerpen zoals: het Landbouwleerpad, dodehoekspiegel, subsidiereglementeringen, Dag van de Landbouw, erosie, beheersovereenkomsten...

Samenstelling