Logo - wapenschild - vlag - zegel Ternat

Logo

Het logo verzinnebeeldt de samenhang in Ternat…

Een stilistische letter T wordt opgebouwd uit drie delen, staande voor de drie deelgemeenten Wambeek, Sint-Katherina-Lombeek en Ternat, die samengesmolten zijn tot één innig verbonden ‘gemeente Ternat’

De parallelle lijnen in het logo, die de kracht van vooruitgang verzinnebeelden, komen samen in de sterke T.

De basiskleuren zijn blauw en geel, die ook de kleuren vormen van het Ternatse wapenschild. Deze hoofdkleuren worden uitgewerkt in verschillende tinten. Zij verwijzen op die manier onder meer naar het blauw van het water dat onlosmakelijk verbonden is met onze gemeente (de beekvalleien, de Waeterheeren,…) en ook naar het geel-groen dat verwijst naar het landelijk karakter ervan. De samensmelting van de verschillende tinten veruiterlijkt ook de kracht van ons verenigingsleven en de samenhorigheid van de Ternatse gemeenschap.

Gebruik logo lokaal bestuur Ternat

Wens je het logo te gebruiken op je affiche, brochure...? Vraag dan eerst toestemming tot gebruik via communicatie@ternat.be. Hou rekening met volgende voorwaarden:
- na goedkeuring kan het logo gebruikt worden voor activiteiten / evenementen die verband houden met het lokaal bestuur. 
- het gebruik mag geen verband houden met commerciële doeleinden. De gebruiker mag het logo niet combineren met een handelsmerk, dienstmerk, symbool, ontwerpnaam of handelsnaam.
- de gebruiker verbindt zich ertoe de visuele afbeelding van het logo te respecteren, wijzigingen zijn niet toegestaan.

Bestand logo is te downloaden onderaan deze pagina. Wens je andere bestanden, stuur dan een mail naar communicatie@ternat.be.

Wapenschild

De adellijke familie 'de Fourneau' is sedert 1562 onafgebroken in het bezit geweest van de heerlijkheid Kruikenburg en dit tot in het jaar 1891. Tijdens haar bezit werd de heerlijkheid op 23 oktober 1662 tot graafschap verheven.
Deze heerlijkheid omvatte de huidige gemeenten Sint-Katherina-Lombeek, Ternat en Wambeek. De familie 'de Fourneau' voerde een wapen dat als volgt werd omschreven: 'van lazuur bezaaid met gouden blokjes, een keper van hetzelfde over alles heen'. Het wapen kwam eveneens voor in de toenmalig zegel van de Schepenbank van Kruikenburg. Hiervoor werd de erkenning gevraagd aan de hogere overheid en ook bekomen (Besluit van 7 mei 1985 van de Gemeenschapsminister van Cultuur).Vlag

De gemeentevlag van Ternat stemt overeen met de kleuren van het bovengenoemd wapen. De kleuren werden samengebracht door de gele kleur binnen een keper op de blauwe grond aan te brengen. Je kan een gemeentevlag aankopen voor € 15 aan de onthaalbalie van het gemeentehuis.

 

Zegel

Het zegel van de gemeente Ternat voert als afdruk het bovenvermeld wapen met als legende 'Gemeentebestuur van Ternat - Brabant'.