Logo - wapenschild - vlag - zegel Ternat

Logo

Het logo verzinnebeeldt de samenhang in Ternat…
Een stilistische letter T wordt opgebouwd uit drie delen, staande voor de drie deelgemeenten Wambeek, Sint-Katherina-Lombeek en Ternat, die samengesmolten zijn tot één innig verbonden ‘gemeente Ternat’
De parallelle lijnen in het logo, die de kracht van vooruitgang verzinnebeelden, komen samen in de sterke T. De basiskleuren zijn blauw en geel, die ook de kleuren vormen van het Ternatse wapenschild. Deze hoofdkleuren worden uitgewerkt in verschillende tinten. Zij verwijzen op die manier onder meer naar het blauw van het water dat onlosmakelijk verbonden is met onze gemeente (de beekvalleien, de Waeterheeren,…) en ook naar het geel-groen dat verwijst naar het landelijk karakter ervan. De samensmelting van de verschillende tinten veruiterlijkt ook de kracht van ons verenigingsleven en de samenhorigheid van de Ternatse gemeenschap.
> bestanden logo: zie bijlage.

Wapenschild

Overwegende dat de adellijke familie 'de Fourneau' sedert 1562 onafgebroken in het bezit is geweest van de heerlijkheid Kruikenburg tot in het jaar 1891 en dat tijdens haar bezit de heerlijkheid op 23 oktober 1662 tot graafschap werd verheven;
Overwegende dat deze heerlijkheid de huidige gemeenten Sint-Katherina-Lombeek, Ternat en Wambeek omvatte en dat hogergenoemde familie een wapen voerde dat als volgt werd omschreven: 'van lazuur bezaaid met gouden blokjes, een keper van hetzelfde over alles heen', wapen dat eveneens voorkwam in het toenmalig zegel van de Schepenbank van Kruikenburg, werd hiervoor de erkenning gevraagd aan de hogere overheid en bekomen (Besluit van 7 mei 1985 van de Gemeenschapsminister van Cultuur).


Vlag

De gemeentevlag van Ternat stemt overeen met de kleuren van bovengenoemd wapen.
De kleuren werden samengebracht door de gele kleur binnen een keper op de blauwe grond aan te brengen. Je kan een gemeentevlag aankopen voor € 15 aan de onthaalbalie van het gemeentehuis.

Zegel

Het zegel van de gemeente Ternat voert als afdruk het bovenvermeld wapen met als legende 'Gemeentebestuur van Ternat - Brabant'.