Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

In 65% van de natuurgebieden in Vlaanderen valt er meer stikstof dan de natuur aankan. Zo raakt de natuur verstoord en verdwijnen plant- en diersoorten. Mat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) neemt de Vlaamse overheid maatregelen om de uitstoot van stikstof tegen 2023 sterk te verminderen en de natuur te herstellen. 

Wat is het probleem met stikstof?

Stikstof is een onzichtbaar gas dat in de lucht zit, en is op zich niet schadelijk voor de mens en de natuur. Maar als stikstof zich verbindt met andere stoffen, zoals zuurstof en waterstof, vormen zich ammoniak en stikstofoxiden. En die zijn wel schadelijk, want ze veroorzaken vermesting van de bodem. Zo verdwijnen belangrijke planten en dieren. In Vlaanderen stoten de landbouw, de industrie en het verkeer te veel stikstof uit, waardoor de natuur in Vlaanderen ernstig bedreigd wordt.

Maatregelen om stikstof terug te dringen

Om de Europese natuurdoelen te halen en onze gezondheid te beschermen, neemt Vlaanderen maatregelen om de uitstoot van stikstof te beperken en de natuur te herstellen.

Lees alle acties op vlaanderen.be/stikstof-in-vlaanderen/maatregelen-om-stikstof-terug-te-dringen.