Personeelsdienst

De personeelsdienst staat in voor het personeelsbeleid en -beheer.

Hieronder verstaan we o.a. het uitvoeren van aanwervingen en bevorderingen, het opvolgen van het evaluatiedossier van elk personeelslid, alsook het organiseren van vorming.

Onder personeelsbeheer verstaan we het dagelijks beheren van de personeelsdossiers i.v.m. verlof, ziekte... alsook het instaan voor de voorbereiding van de maandelijkse uitbetaling van de wedden en de opmaak van de driemaandelijkse en jaarlijkse verslagen omtrent het personeel.

Rond deze taken zorgt deze dienst tevens voor de briefwisseling en beslissingen voor het college van burgemeester en schepenen.