Personenvervoer organiseren

Voor je in België personenvervoer kunt organiseren met een voertuig dat geschikt is om ten hoogste negen personen (bestuurder inbegrepen) te vervoeren, moet je eerst een gebruikerstoelating op zak hebben. Je moet toegelaten worden tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg. Op onderstaande websites vind je meer info.

Twee categorieën:
. duurt de rit (of de som van de verschillende ritten) minimum 3 uren, is deze bezoldigd en werd deze op voorhand afgesproken, dan wordt dit vervoer gecatalogeerd als een dienst voor het verhuren van een voertuig met bestuurder.

. Is de rit al dan niet op voorhand afgesproken en bezoldigd, dan spreken we over een taxidienst. In elke taxi dient een taxameter voorzien te zijn.

De aanvragen van deze vergunningen vind je terug in bijlage.

Meer info omtrent de voorwaarden, procedure & wetgeving:
. brochure personenvervoer over de weg (zie bijlagen)
. www.vlaanderen.be/taxivergunning
. www.mobielvlaanderen.be/personenvervoer
. mobilit.belgium.be > wegverkeer