Politiezone TARL

De politiezone TARL verzorgt de basispolitiezorg voor de gemeenten Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke. 

Voor dringende hulp: bel het noodnummer 101.
De dienst interventie is 24/7 bereikbaar.
Niet-dringende meldingen zoals geluidsoverlast, defecte verkeerslichten… kunnen telefonisch gemeld worden via 053 65 00 65.

Bijdragen tot een positief leefklimaat is eenieders permanente bekommernis!

Commissariaten

Om je zo goed mogelijk bij te staan zijn er buiten het Politiehuis vier wijkcommissariaten verspreid over het grondgebied van politiezone TARL.
Elke gemeente heeft zijn eigen wijkcommissariaat.

INFO

Consulteer eveneens de website voor o.a.: