Rattenbestrijding

Heeft u last van ratten in uw huis of tuin, dan kan u bij de gemeente terecht voor rattenbestrijding.

Bruine, zwarte en muskusratten kunnen heel wat schade veroorzaken aan houtwerk, elektrische leidingen, pvc-buizen, funderingen of voeding. De gerichte bestrijding van deze dieren zorgt ervoor dat de hinder tot een minimum wordt beperkt.

HEEFT U EEN RATTENPROBLEEM OP PRIVEDOMEIN?

In Ternat worden er periodieke bestrijdingsacties ondernomen. De gemeente heeft een deskundige 'rattenvanger' aangeduid die particuliere aanvragen individueel behandelt en het nodige rattenvergif gratis komt plaatsen. Ook de bewoners die hinder ondervinden ter hoogte van de Muggenbeek (Notestraat) dienen contact te nemen met het gemeentebestuur.

MELDPUNT RATTEN IN VLAAMS-BRABANT

Naast voedsel en beschutting zoeken ratten ook water op. Daarom beschouwen de verschillende waterbeheerders rattenbestrijding als een van hun opdrachten. De provincie bestrijdt de bruine en zwarte rat langs de waterlopen van tweede categorie (middelgrote waterlopen).
De provincie Vlaams-Brabant heeft, in samenwerking met de Vlaamse Overheid en de gemeenten, een meldpunt voor ratten opgericht. 

Voor de gemeente Ternat behoren volgende waterlopen tot deze
categorie: 

  • Overnellebeek
  • Steenvoordebeek
  • Nieuwe Molenbeek
  • Waarborre Ysenbeek
  • Keurebeek
  • Terlindenbeek
  • Hunselbeek
  • Beek
  • Hollebeek
  • Bosbeek

Indien je de aanwezigheid van ratten langs deze waterlopen vaststelt neem dan contact op met:
Provincie Vlaams-Brabant
Meldpunt ratten
Provincieplein 1 – 3010 Leuven
T 016 26 77 90 of meldpuntratten@vlaamsbrabant.be 

Voor wie?

U bent inwoner van de gemeente.

Meer info

Wanneer het gaat om muskusratten is de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bevoegd.