Rattenbestrijding

HEB JE EEN RATTENPROBLEEM OP PRIVEDOMEIN?

Bruine, zwarte en muskusratten kunnen heel wat schade veroorzaken aan houtwerk, elektrische leidingen, pvc-buizen, funderingen of voeding. De gerichte bestrijding van deze dieren zorgt ervoor dat de hinder tot een minimum wordt beperkt.

Heb je last van ratten in jouw huis of tuin, dan kan je bij de gemeente terecht voor rattenbestrijding. Neem hiervoor telefonisch contact via 02 451 45 45.

Er wordt een deskundige aangeduid die particuliere aanvragen individueel behandelt en het nodige rattenvergif gratis komt plaatsen. Hij zal je ter plaatse advies geven.
In Ternat worden eveneens periodieke bestrijdingsacties ondernomen. 
Ook de bewoners die hinder ondervinden ter hoogte van de Muggenbeek (Notestraat) dienen contact te nemen met het gemeentebestuur.

MELDPUNT RATTEN LANGS WATERLOPEN IN VLAAMS-BRABANT

Naast voedsel en beschutting zoeken ratten ook water op. Daarom beschouwen de verschillende waterbeheerders rattenbestrijding als een van hun opdrachten. De provincie bestrijdt de bruine en zwarte rat langs de waterlopen van tweede categorie (middelgrote waterlopen).
De provincie Vlaams-Brabant heeft, in samenwerking met de Vlaamse Overheid en de gemeenten, een meldpunt voor ratten opgericht. 

Voor de gemeente Ternat behoren volgende waterlopen tot deze
categorie: 

  • Overnellebeek
  • Steenvoordebeek
  • Nieuwe Molenbeek
  • Waarborre Ysenbeek
  • Keurebeek
  • Terlindenbeek
  • Hunselbeek
  • Beek
  • Hollebeek
  • Bosbeek

Indien je de aanwezigheid van ratten langs deze waterlopen vaststelt neem dan contact op met:
Provincie Vlaams-Brabant
Meldpunt ratten
Provincieplein 1 – 3010 Leuven
T 016 26 77 90 of meldpuntratten@vlaamsbrabant.be 

Wanneer het gaat om muskusratten is de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bevoegd.