Retributie op de verkoop van vlaggen door de gemeente

De verkoopprijs voor de gemeentevlag wordt vastgesteld op 15 euro per vlag.
De vlaggen kan u bekomen op de infobalie (hoofdingang gemeentehuis).