Toekenning Belgische nationaliteit

Voorwaarden

Deze moeten gelijktijdig vervuld zijn voor een kind minder dan 12 jaar:

- het kind dient in België geboren te zijn.
- het kind dient zijn verblijfplaats in België te hebben vanaf geboorte.
- de verklaring dient afgelegd vóór het kind 12 jaar is.
- de ouders of adoptant(en) dienen hun verblijfplaats in België gehad te hebben gedurende 10 jaar voorafgaand aan de verklaring.
- de verklaring dient door (beide) ouder(s) of adoptant(en) gezamenlijk afgelegd te worden.