Trage wegen

Wat zijn Trage wegen?

Trage wegen is een verzamelnaam voor alle paden voor niet-gemotoriseerd verkeer.
Je hebt ze ongetwijfeld al zelf ontdekt: verhard of onverhard, breed of smal... Een trage weg kan alle vormen aannemen zoals veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden... een netwerk waar zachte weggebruikers graag fietsen en wandelen. Helaas zijn er doorheen de jaren ook trage wegen verdwenen of in onbruik geraakt. Dat is jammer, want fietsen en wandelen op trage wegen is veiliger én plezieriger. Beter voor de rust, het milieu en onze gezondheid.

Beleidskader Trage Wegen

Het lokaal bestuur Ternat stelde i.s.m. Trage Wegen vzw een beleidskader traag netwerk op. 

Van 1 november 2022 t.e.m. 30 november 2022 is er een openbaar onderzoek van dit beleidskader. Je kan alle documenten terugvinden op www.ternat.be/beleidskader-trage-wegen.

Kijk je het beleidskader liever op papier in? Dat kan op afspraak (via milieu@ternat.be) in het gemeentehuis (Gemeentehuisstraat 21 -1740 Ternat).

Reacties

Je kan reacties of opmerkingen op het beleidsplan indienen tijdens de periode van het openbaar onderzoek.

Dit kan:

  • schriftelijk:
    • via het sturen van een brief aan het College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 21 te 1740 Ternat
    • via afgifte tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het gemeentehuis
  • digitaal: