Tussenkomst in huurwaarborg

Wanneer je als kandidaat-huurder een geschikte huurwoning vindt, maar je niet genoeg geld hebt om de huurwaarborg te betalen, dan kan je een tussenkomst in de huurwaarborg aanvragen.

Procedure

Ternatse inwoners kunnen hiervoor terecht in het sociaal huis. Een maatschappelijk werker doet een sociaal en financieel onderzoek en gaat na of je in aanmerking komt voor een tussenkomst in de huurwaarborg.

Bedrag

De tussenkomst is afhankelijk van je inkomen, de huurprijs, eventuele schuldenlast ...

Wat meebrengen

  • huurcontract (zonder voorleggen van huurcontract, kan u geen aanvraag doen)
  • bewijs van inkomsten en uitgaven (facturen, bankuittreksels ...)