Tussenkomst voor socio-culturele en sportieve participatie voor mensen in armoede

Cliënten van het OCMW kunnen bij het OCMW een tussenkomst vragen om deel te nemen aan socio-culturele of sportieve activiteiten, met inbegrip van lidgeld en de voor de deelname noodzakelijke benodigdheden en uitrustingen.

Voorwaarden

Cliënten van OCMW Ternat kunnen in aanmerking komen voor deze tussenkomst. Het kan gaan over kosten in verband met sport, ontmoeting, ontspanning, educatie, zoals bijvoorbeeld:

 • lidgeld of uitrusting sportclub of socioculturele vereniging
 • uitstappen
 • telefoon en computer (internetabonnement, aankoop PC...)
 • culturele deelname (lidgeld bib, abonnement magazines, tickets cultuurevenement ...)
 • volwassenenonderwijs (taalcursus, rijbewijs...)
 • vervoerkosten om naar een cursus of een evenement te gaan

Ook kinderen van cliënten kunnen in aanmerking komen voor deze tussenkomst. Het kan gaan over kosten in verband met sport, ontmoeting, ontspanning, spel, opvoeding, educatie, zoals bijvoorbeeld *speelplein, lidgeld of uitrusting sportclub of jeugdbeweging…

 • schoolreizen, uitstappen, kampen
 • schoolondersteuning
 • psychologische of pedagogische ondersteuning voor het kind of voor de ouders in het kader van de raadpleging van een specialist; 
 • paramedische begeleiding en noodzakelijke uitrusting;
 • de aankoop van pedagogisch materiaal en spellen.

Procedure

Als cliënt van het OCMW kan je hiervoor terecht bij je maatschappelijk werker. Door middel van een sociaal en financieel onderzoek wordt nagegaan of je in aanmerking komt voor deze tussenkomst.