Vertalingen (Akten/Uittreksels)

In Ternat spreken we ééntalig 'Nederlands'.
Alle anderstalige documenten dienen vertaald te worden door een beëdigde vertaler en gelegaliseerd te worden door de Rechtbank van Eerste Aanleg waaraan de vertaler verbonden is.