Voedselbedeling

Heel wat mensen in België lijden honger en zoeken toevlucht tot voedselhulp. Wij engageren ons om tegemoet te komen aan deze basisbehoefte.

Onze dienst verdeelt voedingsmiddelen ontvangen vanuit het FEAD - Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen. Via dit fonds krijgt België van de Europese Unie middelen om bij te dragen tot voedselhulp en/of materiële hulp.

Wanneer?

Je hebt recht op een gratis voedselpakket als je als inwoner van Ternat:

  • een laag inkomen hebt
  • schulden hebt
  • andere problemen hebt waardoor je niet kan voorzien in jouw basisbehoeften of de basisbehoeften van jouw gezin

Een maatschappelijk werker onderzoekt voorafgaand jouw sociale en financiële situatie.

Waar en wanneer? 

Je kan terecht bij de sociale dienst voor een gratis voedselpakket.

Samenstelling

De samenstelling van dit pakket is afhankelijk van de beschikbare voeding. De pakketten bevatten meestal rijst, spaghetti, melk, olie, confituur, maaltijden in blik...

Achtergrondinformatie

De POD Maatschappelijke Integratie beheert een bedrag afkomstig van de Europese Unie en dit in nauwe samenwerking met haar partners. Met de steun van dit Fonds, voorziet de POD Maatschappelijke Integratie jaarlijks meer dan 750 organisaties en OCMW’s van producten om gratis te verdelen onder de meest behoeftigen in België. Dit alles in samenwerking met de 9 voedselbanken van het land, het Rode Kruis, Foodsavers Antwerpen en Alimen'T. De FEAD voedselhulp gaat gepaard met begeleidende sociale maatregelen. Dit om de betrokkenen te helpen de weg uit armoede te vinden.