Werkingssubsidies voor jeugd-, sport- en cultuurverenigingen

Voor wie?

 • Erkende Ternatse culturele organisaties
 • Erkende Ternatse socio-culturele organisaties
 • Erkende Ternatse sportorganisaties met jeugdwerking
 • Erkende Ternatse jongerenorganisaties

Hoeveel bedraagt de subsidie

De werkingssubsidie voor het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de vereniging wordt berekend door middel van een puntensysteem waardoor elke vereniging in een categorie kan ingedeeld worden.

Basiswerking sportvereniging met jeugdwerk

 • Categorie C: minimum 11 - maximum 20 punten: max. € 500
 • Categorie B: minimum 21 punten - max. 35 punten: max. € 1.500
 • Categorie A: minimum 36 punten: max € 2.500
 • Categorie A+: minimum 45 punten: max € 3.500

Basiswerking cultuur

 • Categorie C: minimum 11 - maximum 20 punten: max. € 250
 • Categorie B: minimum 21 punten - max. 30 punten: max. € 1.000
 • Categorie A: minimum 31 punten – max. 40 punten: max € 2.000
 • Categorie A+: minimum 41 punten: max € 3.000

Basiswerking jeugdwerk

 • Categorie C: minimum 10 - maximum 25 punten: max. € 500
 • Categorie B: minimum 26 punten - max. 35 punten: max. € 1.000
 • Categorie A: minimum 36 punten: max. € 1.500

Hoe dien je een aanvraag in? 

Het indienen van het aanvraagdossier werkingssubsidie gebeurt ten laatste op 1 november van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar waarop de subsidie betrekking heeft.

De subsidie wordt toegekend op basis van de gegevens van het werkingsjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd en dat loopt van 1 september van het jaar van indiening tot en met 31 augustus van het volgend jaar.

Bij laattijdige indiening vervalt de aanvraag en komt de organisatie niet in aanmerking voor een werkingstoelage (poststempel of datum van de mail geldt als bewijs).

De uitbetaling gebeurt vóór 31 maart van het begrotingsjaar waarop de subsidie betrekking heeft.

Aanvraagformulier en reglement

Je vindt alle aanvraagformulieren en reglement onderaan deze pagina.