Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Een zorgbudget is een maandelijkse tegemoetkoming voor mensen die veel zorg nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met ernstige gezondheidsproblemen of een handicap. Wie een zorgbudget krijgt, mag het vrij besteden. Dat geeft mensen de vrijheid om te kiezen welke zorg en hulp ze ermee willen betalen om een zo normaal en aangenaam mogelijk leven te leiden.

'Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden' heette vroeger 'de zorgverzekering'.
Het is een zorgbudget van € 130/maand voor mensen die veel zorg nodig hebben. Dat zijn bijvoorbeeld ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven of mensen van alle leeftijden die thuis veel (eventueel professionele) ondersteuning nodig hebben.

Voorwaarden

  • aangesloten zijn bij de Vlaamse Sociale Bescherming. Dit doe je daar jaarlijks jouw zorgpremie te betalen.
  • geen leeftijdsgrens. Er is geen minimum- of maximumleeftijd om dit zorgbudget te kunnen krijgen.
  • zwaar zorgbehoevend zijn en dat bewijzen met een attest of meting van je zorgzwaarte (= een ‘indicatiestelling’).

Wanneer je in een erkend woonzorgcentrum (WZC), rust- en verzorgingstehuis (RVT) of psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) in Vlaanderen of Brussel verblijft. De meeste bewoners krijgen hun zorgbudget automatisch.

Wanneer je thuis woont (mantel- en thuiszorg) bestaan er bepaalde schalen die meten hoe zorgbehoevend iemand is en daar een getal of “score” op zetten. Welke schaal of attest jij nodig hebt, hangt af van welke zorg jij thuis krijgt. Vraag je ziekenfonds of zorgkas om advies.

Andere hulp krijgen waardoor je geen zorgbudget krijgt:

  • budget niet-rechtstreeks toegankelijke hulp of een persoonsvolgende budget van het VAPH (bij meerderjarigen).
  • persoonlijk assistentiebudget van het VAPH (bij minderjarigen).
  • voltijds verblijven in een Multifunctioneel Centrum van het VAPH (voor personen tot 21 jaar, of uitzonderlijk tot 25 jaar).
  • verblijven in een gehandicaptenvoorziening voor meerderjarigen buiten Vlaanderen.
  • voltijds verblijven in een residentiële gehandicaptenvoorziening voor meerderjarigen buiten Vlaanderen.
  • ambulante ondersteuning van een gehandicaptenvoorziening voor meerderjarigen buiten Vlaanderen.
  • ingeschreven in een internaat of internaat permanente openstelling van een medisch-pedagogisch instituut van het Gemeenschapsonderwijs.

Aanvraag

De aanvraag gebeurt via jouw zorgkas.

Toekenning 

Je hebt recht op een zorgbudget vanaf de eerste dag van de vierde maand na datum van je aanvraag.

Vanaf 01 december 2019 kan je sneller recht hebben op een zorgbudget als je in aanmerking komt voor een tegemoetkoming voor palliatieve verzorging (ook wel het palliatieve forfait genoemd). Het palliatieve forfait is een tegemoetkoming in de kosten voor medicatie, verzorgings- en hulpmiddelen voor de thuisverzorging van een palliatieve patiënt. Je hebt dan recht op het zorgbudget vanaf de maand na datum van je aanvraag, of vanaf de maand na de datum van het attest of verblijft.

INFO | www.vlaamsesocialebescherming.be