Alarmfasen

Binnen de nood- en interventiebestrijding worden drie alarmniveaus onderscheiden. Deze bepalen de autoriteit die de beslissings- en coördinatiebevoegdheid heeft in een rampsituatie.

Gemeentelijke niveau

Het gemeentelijke niveau heeft betrekking op de interventie van de lokale hulpdiensten voor een gebeurtenis waarvan de gevolgen beperkt blijven tot het grondgebied van de gemeente. De operationele- en beleidscoördinatie worden verzekerd door de burgemeester. Dit niveau wordt afgekondigd door de burgemeester of zijn afgevaardigde. Hij brengt daarvan de gouverneur op de hoogte.

Provinciale niveau

Het provinciale niveau heeft betrekking op de interventie van de verschillende hulpdiensten wanneer ofwel de omvang van de noodsituatie een beheer ervan door de gouverneur vereist, ofwel de directe gevolgen van de noodsituatie het grondgebied van de gemeente overschrijden. De operationele en de beleidscoördinatie worden verzekerd door de gouverneur. Dit niveau wordt afgekondigd door de gouverneur of zijn afgevaardigde. Hij brengt daarvan de minister van Binnenlandse Zaken op de hoogte.

Federale niveau

Het federale niveau kan onder andere afgekondigd worden indien de gebeurtenissen zich uitstrekken over het grondgebied van meer dan één provincie of de aan te wenden middelen deze waarover de gouverneur beschikt, overschrijden. De beleidscoördinatie worden verzekerd door de minister van Binnenlandse Zaken. Dit niveau wordt afgekondigd door de minister van Binnenlandse Zaken of zijn afgevaardigde.